Kako osvestiti podsvesna uverenja?

Ko diriguje našim ponašanjem?

Izuzetno snažan video u kome govorim o tome na koji način naša podsvesna uverenja ili programi diriguju našim ponašanjem. Da bismo krenuli ka slobodi, potrebno je da toga postanemo svesni.

Priča o dečaku koji je voleo slatkiše

Predivna poučna priča koja govori da naše reči imaju pravu snagu samo kada ih zaista i živimo.

Žaba pobednik

Divna priča koja vam može pomoći da ne odustajete od onoga što vaše srce čini srećnim 🙂

Priča o neuvredljivom čoveku

Još jedna priča koja može u potpunosti promeniti naš pogled na život.

To je dobro!

Poučna priča koje može promeniti vaš život. Moj jeste 🙂

Izveštaj o ljubavi

Onde gde je naša pažnja, tu je i energija. Na šta usmeravate pažnju tokom dana? Ukoliko želimo više ljubavi u životu, fokusirajmo se na ljubav! Pogledajte ovaj inspirativni video koji je pokrenuo masovnu akciju 🙂