Abrakadabra!

Probudim se jutros. Prve reči koje čujem su:

  • Abrakadabra!

Moj zet se igra sa sestrićem. Smeju se obojica. Kako je to samo predivno. Osmeh oca i deteta. Tim osmehom, kroz dom se širi čarolija. Odavno znam simbolično značenje ove reči. Abrakadabra ili „Stvaram kako izgovaram“.

Nešto kasnije slušam audio poruku svoje prijateljice:

  • Marko, ne znam da li si ti svestan toga u potpunosti, ali osećam kako putuješ i kako tačno treba da budeš baš na tim mestima u to vreme. Ljudi padaju sa neba pred tebe i ti dodiruješ njihova srca, budiš njihove duše. Koliko je to samo veliko!

Zaista, gotovo svakog dana, gde god da sam, imam osećaj da svako ko mi se nađe na putu, koje god da je nacije, koje god da je boje kože – nekako me pita za životnu priču. Potom se na neverovatan način se zainteresuje za duhovnost, zaprati moj profil, sugeriše da više pišem na engleskom, i tako dalje.

Iako tome svedočim iz dana u dan, ipak, znači mi da čujem takve reči. I ja sam, pre svega, čovek i moja glavna obaveza prema samom sebi i Bogu je da iskreno izražavam svoje misli i emocije i u skladu sa tim delam.

Znate, ovih dana mi stižu poruke od ljudi koji gledaju neka moja stara videa, rade neku od meditacija i potom im se na magične načine rešavaju problemi, nestaju tuga i bol, voda sa slavine počinje normalno da teče, bez ikakvog logičnog objašenjenja.

Setim se tada leptira koji ne može videti veličanstvenost sopstvenih krila. Možda smo tako i kreirani mi ljudi, pa je potrebno da jedni druge podsećamo na sopstvenu veličanstvenost.

U isto vreme, stiže mi mail sa pitanjem da li je program „Škola za čarobnjake 2“ obična radionica ili se uz nju dobija sertifikat. Jasnoća je iz mene istog časa progovorila:

  • Ne, škola za čarobnjake svakako nije obična radionica. Ona od ljudi zaista stvara ono što u nazivu i kaže. Čarobnjake. To su ljudi koji postaju alhemičari svojih života. Kada ovladaju tom veštinom i poveruju u moć ljubavi, u moć sopstvene duše, njima nisu potrebni sertifikati.

Pre nekoliko godina jedna žena mi je, nakon jedne od radionica predložila: Marko, pomislila sam kako bi mi, učesnici tvojih radionica mogli da dobijemo neki vid sertifikata od tebe. Ali, pošto je ovo čista bezuslovna ljubav i čarolija, znam da to ne treba da bude papir. U isto vreme, pitao sam Boga, kakav bi to vid “potvrde” mogao da pružim ljudima. Oboje smo dobili isti odgovor. Umesto papira, potvrda bi bila čarobni štapić.

Odmah nakon toga, čujem se sa jednom osobom koja je prošla kroz prvi ciklus. Kaže kako je upravo sa desetogodišnjim sinom radila jedan od naših procesa iz škole čarobnjaka. Na početku je dečak osećao veliki bes. Na kraju procesa, sva ta energija je transformisana u radost, ljubav i želju za davanjem.

Nije li to čarolija? Nije li to dovoljan sertifikat? Nije li ta spoznaja da u sebi imaš čarobni štapić kojim možeš strah pretvoriti u ljubav, nešto najveličanstvenije dato čoveku?

Ukoliko osetiš da u ovoj priči ima nešto i za tebe, ukoliko u moru veoma realnih i racionalnih ljudi osetiš da tebi to nije dovoljno, ako želiš da živiš u zanosu, da tečeš sa rekom života nadahnuto i inspirišeš i druge, baci pogled na ovu stranicu i vidi ima li tu nečeg za tebe:


I woke up this morning. First words I hear are:

  • Abracadabra.

My brother in law is playing with his son. How wonderful that is. Smile of the father and the son. With this smile, the magic spreads through the house. I know the symbolic meaning of these words for a long time.

It means: I create as I speak.

A bit later I listen to audio messages from my friend. She says:

  • Marko, I don’t know if you are fully conscious of it, but I feel that as you travel you are exactly at the places you need to be. People fall down from the sky before you and you touch their hearts, you wake up their souls. Do you know how big that is?

And really, almost every day, wherever I am, I feel like anyone that I meet on my way, whatever nation, whatever skin color – he or she asks me about my life story. Then they, somehow magically get interested in spirituality, follow my work, ask me to write more in English, etc.

Although I witness that from day to day, I still care about those kind of words. I am, before else, a human being and my first obligation is to be true to myself and God, and to sincerely express my thoughts and emotions, and act according to them.

You know, these days I receive messages from the people who watch some of my old videos. They did try some of my meditations and they are writing how pain and sorrow somehow disappear, how some household devices magically start to work perfectly without any logical explanation.

I remember than the story about the butterfly. Although wonderful, he can’t see his magnificent wings. Maybe we humans are created like that. Maybe we can’t fully see our own magnificence, so we have to remind one another about that.

In the same time, I receive the email about my online program “School of Wizards 2” – Is it only a regular workshop and do you get a certificate with it. Clarity from me immediately answers:

  • No, this is no ordinary workshop. The school of wizards creates that what it has in the title. Wizards. People who become alchemists of their own lives. And when they learn those skills, truly believe in power of love and might of their souls, they don’t need certificates any more.

That reminded me – few years ago a woman told me: Marko, I would like, as a participant of your workshops to get some kind of a certificate from you. But, when I thought about it, I knew it shouldn’t be a paper. Because, this is unconditional love, this is magic.

At the same time, I asked God, what kind of “certificate” could it be. We both received the same answer. The magic wand.

Only few hours later, I receive a phone call from a person who went through the first School of wizards. She actually went through the transformational process with her son. At the beginning he was full of rage. At the end, he felt only joy, freedom and wish to spread love.

Isn’t that pure magic? Isn’t that a valid certificate? Isn’t that idea that inside yourself you have a magic wand that you can use to transform fear into love – something most amazing given to human being?

I wish you peace beyond all understanding.