I am free to live my full Divine potential

When you wake up that you are not just your body, when you realize that invisible governs the visible, than you realize that there is a Divine part of you. Your only duty in life then is to let it guide you, so you can be yourself. Just follow what you love, or follow your heart. But, it’s not so easy being so clear in this world, because of lots of garbage we created and accumulated through existance.

If you want to experience real freedom, you have to be really clear. Clear of all the past, so you can experience this moment truly new, as it is. Clarity is the most important. Ask yourself, what do you truly want and what do you truly don’t want in your life. Do you have courage and wisdom to speak your truth in a loving way, even when it is not comfortable?

If you feel that you are not living your full potential, that you are not living freely, I suggest you to try this affirmation:

I am free to live my full divine potential.

Try to meditate a few minutes in the morning, repeating it to yourself. Than, go enjoy your day with awareness. There is a big chance that you will experience two main types of experiences.

1) Situations that reflect you your freedom and divine potential, new great opportunities, etc…

2) Situation that reflect the opposite. Everything that is not in alignment with your affirmation bubbles from your subconcious, giving you one more chance to become clear. Than try to be concius. Breathe deeply. Give yourself time. Remind yourself of the affirmation that you used to set up your day. Calm yourself. And than ask yourself, what person I would like to be in this moment? How can I respond in loving, understanding and clear way so I can be true to myself?

When you solve these puzzles in a right way, your life changes. And you live your full Divine potential.

I wish you ocean of love and joy, courage to follow your heart and peace beyond all understanding.

——————————————-

Kada se probudite i shvatite da niste samo svoje telo, kada shvatite da nevidljivo vlada vidljivim, onda shvatite da postoji i božanski deo vas. Nakon toga, jedini vaš zadatak je da dozvolite tom delu da vas vodi, kako biste mogli da budete ono što jeste. Samo sledite ono što volite, ili samo sledite svoje srce. Ali, nije lako biti tako jasan i čist u ovom svetu, zbog mnogo smeća koje smo kreirali ili sakupili kroz postojanje.

Ako želite da iskusite pravu slobodu, potrebno je da budete zaista jasni. Čisti od prošlosti, kako biste iskusili sadašnji trenutak kao zaista nov, što svi znamo da jeste. Jasnoća je najvažnija. Upitajte sebe, šta zaista želite i šta zaista ne želite u životu. Da li imate hrabrosti i mudrosti da govorite svoju istinu iz ugla ljubavi, čak i kada nije prijatno?

Ako osećate da ne živite svoj puni božanski potencijal, da ne živite slobodno, predlažem vam da probate sledeću afirmaciju:

Slobodan sam da živim svoj puni božanski potencijal.

Probajte da meditirate nekoliko minuta ujutro, ponavljajući ovu rečenicu u svojim mislima. Što bi rekla jedna predivna dama – misleno 🙂 Zatim, krenite u svoj dan i uživajte u njemu svesno. Velika je šansa da ćete doživeti dve glavne vrste iskustava:

1) Situacije koje reflektuju vašu slobodu i božanski potencijal, možda neke nove divne prilike, itd…

2) Situacije koje reflektuju suprotno. Sve što nije usklađeno sa vašom afirmacijom krenuće da izlazi iz vaše podsvesti, dajući vam još jednu šansu da postanete čisti i jasni. Tada pokušajte da ostane svesni. Dišite duboko. Primetite šta se dešava u vašem telu. Dajte sebi vremena. Podsetite se afirmacije koju ste koristili kako biste kreirali događaje u svom danu. Umirite se. Tada upitajte sebe, kakva bi osoba želeo da budem u ovom trenutku? Kako mogu da odgovorim sa ljubavlju, razumevanjem i jasnoćom, tako da je to u skladu sa mojim bićem?

Kada počnete da rešavate ovakve slagalice na pravi način, vaš život se menja. I onda živite svoj puni božanski potencijal.

Želim vam okean ljubavi, beskrajnu radost, hrabrost da nastavite putem svog srca i mir koji prevazilazi svako poimanje.