Izveštaj o ljubavi

Onde gde je naša pažnja, tu je i energija. Na šta usmeravate pažnju tokom dana? Ukoliko želimo više ljubavi u životu, fokusirajmo se na ljubav! Pogledajte ovaj inspirativni video koji je pokrenuo masovnu akciju 🙂

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply